• Sara Garcia

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Rocio Romero

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Natalia Montemayor

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Maria Luisa Cid

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Maria Carreño

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Manuel Gonzalez

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Juan Jose Fernandez

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Jorge Perez

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Maria Del Carmen Sanchez

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017

 • Inmaculada Almagro

  Certified in Retail Coaching - Level 1 By CapKelenn©

  Springfield | 2017